Offerte

Wij helpen u graag verder met een aangepaste op maat opgestelde offerte voor uw elektrische problemen. 

Hoe gaan we te werk?

 Er zijn 2 methodes die wij toepassen

 

PRIJS INDICATIE(SNEL)

U bezorgt ons het keuringsverslag van uw afgekeurde installatie. Wij maken vrijblijvend en gratis een prijsraming op met de zelfde details als een algemene offerte. 

Bij een keuring die via onze website loopt is dit een standaard dienst en ontvangt u altijd een prijsraming indien er problemen met de installatie zouden zijn.

Deze dienst is tijdelijk gratis. 

OFFERTE OP MAAT(ADVISEREND)

Wij komen bij u langs op uw locatie wanneer het u past

Wij voeren eventueel enkele testen uit

Wij maken een gedetailleerde offerte zoals in het voorbeeld

Wij lijsten de mogelijke pijnpunten met uitleg nog eens extra op

Wij geven advies en uitleg over de opgemerkte problemen


BIJ GEKEURD.BE ZIJN WE TRANSPARANT DIT MERK JE IN ONZE OFFERTES. WIJ HOUDEN VAN EEN OPEN COMMUNICATIE MET DUIDELIJKE PRIJZEN WAARIN ALLES IS INBEGREPEN. GEEN VERBORGEN KOSTEN OF VERRASSINGEN! WE LIJSTEN ALLES TOT IN DE PUNTJES VOOR JE OP MET AANTALLEN EN EENHEIDSPRIJZEN.


Elektrische schema’s

Opmaken van elektriciteitsschema’s

Het dossier van de elektrische installatie van uw woning moet in orde en compleet zijn. Daarvoor is het opstellen van eendraadschema en situatieschema belangrijk. Het elektriciteitsplan of draadschema bestaat uit twee documenten of schematische voorstellingen: Het eendraadschema en het situatieschema er hoort ook een legende bij.

Het situatieschema en ééndraadsschema zijn verplichte documenten. Ze zijn bovendien nuttig om uw installatie zelf na te kijken als u zelf een kleine wijziging wilt uitvoeren. Deze ontbreken vaak, omdat het zoek is of er nooit een is opgesteld.

gekeurd.be is specialist voor het opstellen van betaalbare en professionele elektrische plannen steeds bestaand uit een eendraadschema en situatieschema. 

Wij werken aan vaste en transparante tarieven. Tevens is de verplaatsing in heel België inbegrepen.


Eendraadschema:

De volledige elektrische installatie van uw woning bestaat uit verschillende stroombanen.

Om dit alles duidelijk compact in kaart te kunnen brengen, is er een soort universele taal ontwikkeld in de vorm van een eendraadschema. Dit schema geeft de verdeling van de stroombanen weer met de hulp van een reeks conventionele elektriciteitssymbolen.

Op het eerste gezicht ziet dit er uiteraard onverstaanbaar uit, maar eens u de symbolen begrijpt, wordt alles duidelijk.

Wat staat er allemaal op?

De zekeringkast of schakelkast met de hoofdschakelaar, automatische zekeringen en differentieelschakelaars, en of deze tweefasig of driefasig is. Elke schakelaar in de elektriciteitskast krijgt een letter. Alle elektrische leidingen in deze stroombaan of stroomkring krijgen vervolgens dezelfde letter.

Alle aftakpunten krijgen een nummer.

Op de eendraadschema’s staan ook alle schakelaars, aftakdozen, lichtpunten, stopcontacten, …




Situatieschema:

Het situatieschema of situatieplan van de elektrische installatie is een grondplan van de woning dat door middel van elektriciteitssymbolen de plaatsaanduidt van de borden, verbindingsdozen, aftakdozen,wandcontactdozen, lichtpunten, schakelaars en gebruikstoestellendie op het eendraadsschema voorkomen.

Dit schema is vaak wat minder compact dan het eendraadschema, maar het is wel wat duidelijker.

Het situatieplan is gebaseerd op het grondplan, bouwplan van uw woning. 


De elektrische keuring:

Bij de elektrische keuring is de aanwezigheid van het elektrische dossier in drievoud verplicht.

Het elektrische dossier, bestaande uit het eendraadschema en het situatieschema, geeft een duidelijk overzicht van de elektrische installatie.

Wanneer uw elektrisch dossier opstellen bent u zeker dat de schema’s in overeenstemming zijn met de installatie en voldoen aan alle richtlijnen.


Keuring
De elektrische keuring:

Bij de elektrische keuring is de aanwezigheid van het elektrische dossier in drievoud verplicht.

Het elektrische dossier, bestaande uit het eendraadschema en het situatieschema, geeft een duidelijk overzicht van de elektrische installatie.

Wanneer uw elektrisch dossier opstellen bent u zeker dat de schema’s in overeenstemming zijn met de installatie en voldoen aan alle richtlijnen.


Elektrische schema’s / ontwerp nieuwe installaties

Bent u opzoek naar een professioneel  EPLAN engineer die uw installaties tot in de puntjes uittekent? 

Op plaatsen waar een professioneel beroep wordt uitgeoefend, geld ook een specifieke wetgeving. uw elektrische installatie moet dan ook voldoen aan strenge technische eisen om tot een conforme installatie te bekomen 

Voor een compleet dossier werken wij met EPLAN ELECTRIC P8 met verschillende uitbreidingspakketen.

 

Wanneer kunnen wij helpen:

Voor het hertekenen van al uw bestaande elektrische industriële installatie, maar ook het ontwerpen van nieuwe.( PLC, LOGO, KNX, DOMOTICA, …) 

Voor de opmaak van uw elektrisch dossier keuring.



Draadberekeningen met CANECO BT

Bij grote elektrische installaties is het nodig om nog met extra parameters rekening te houden. Draad berekeningen, kabel berekeningen, kortsluitberekeningen worden meer en meer opgenomen in de meetstaat van een project.

Het is belangrijk deze voor de start of na de start te laten opmaken om zowel de betrouwbaarheid als veiligheid van uw elektrische installatie te garanderen.

Wat behoord er tot het pakket van kabelberekeningen:

-Maximum lengte voor de gekozen zekering / kabel.

-Ib bedrijfsstroom kring.

-TDS berekende theoretische doorsnede ifv overbelasting.

-Iz max toegelaten stroom leiding rekening houdend met de opstelling.

-Spanningsval over de kring (in %).

-Spanningsval over de kring bij opstart ( in %).

-Ik3, Ik2, Ik1, Ikf zowel de minimale en maximale waarden worden berekend.

-Ik stroom opwaarts.

-Selectiviteit op Ik.

-Selectiviteittype ( curven)Thermische selectiviteit.

-Differentiële selectiviteit.

-Kortsluitvermogen begin van de installatie, zowel voor Trafo’s, generatoren, UPS, als standaard verdeelbord.

-Beschikbaar vermogen van de installatie.

-Uitbreidingsmogelijkheden ( vermogen balans)Berekeningen oorzaak gevolg bij uitbreidingen


Voor deze berekeningen werken wij met het berekeningsprogramma CANECO BT dit product werkt volgens al de huidige normen en wetten voor zowel installaties in België als andere landen binnen Europa.

Hebt u nood aan advies of een technische vraag, je kan ons altijd contacteren of maak een afspraak in onze online agenda.

Coördinatie keuring
WIJ COÖRDINEREN UW KEURING!

Voor de keuring van uw winkel, magazijn, restaurant,… hebt u verschillende verplichte documentatie nodig. Al snel besef je dat je de meeste documenten niet hebt of geen idee hebt waar het over gaat. In dit geval spreken we over een elektrisch dossier.

EEN ELEKTRISCH DOSSIER OP INDUSTRIEEL NIVEAU BESTAAT UIT VOLGENDE ELEMENTEN:

Schema’s, plannen en uitwendige invloeden

Eendraadschema ( verplicht)

Korsluitvermogen aan het begin van de installatie ( dmv label en op de schema’s)Uitschakel curve zekeringen

Situatieschema ( niet verplicht voor installaties indienst voor 01/06/2020)

Beschrijvende legende( verplicht )

Instructies voor het personeel ( verplicht )

Zoneringsplannen

Filiatietechniek indien van toepassing

Plan veiligheidsinstallatie

Lijst evacuatie ruimtes

Markeren van elektrisch materiaal ( bv aftakdozen indien er verwarring kan zijn)

 

Oplijsting van eventuele verschillende net structuren ( TT,TN,IT)

Beschrijving welke delen op welk net geplaatst werden

Eventuele draad en vermogensberekeningen voorleggen

 

Risico analyse

VERLOOP KEURING LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Bij het uitvoeren van een keuring van de laagspanningsinstallatie worden de normen van het AREI, Algemeen Reglement op de Elektrische Installatie, gevolgd. Bij de keuring van de laagspanningsinstallatie worden er tijdens het onderzoek op volgende punten gelet:

Schema’s, plannen en uitwendige invloedsfactoren worden geverifieerd;

Indien van toepassing wordt er een nazicht gedaan op de netstructuren TTTN en IT;

Nazicht van de beveiliging tegen overstromen;

Visuele keuring van de laagspanningsinstallatie en globale conformiteit met de reglementering van het AREI;

Keuring van de bedrading van het bord, de aansluitingen en verbindingen en de kleurcode van de geleiders;

Visuele keuring van de geplaatste leidingen, stopcontacten en verlichting van het gebouw;

Keuring van de bescherming tegen rechtstreekse en onrechtstreekse aanraken van de elektrische laagspanningsinstallatie;

Meting van de isolatieweerstand en spreidingsweerstand van de elektrische installatie.

Het verslag van de keuring van de laagspanningsinstallatie bevat een duidelijke beschrijving van de gekeurde installatie met de eventuele inbreuken en een besluit. Dit besluit geeft aan of de elektrische installatie in gebruik mag blijven of dat er herstellingen dienen te gebeuren. Werd de installatie afgekeurd dan kan u na het herstellen van de inbreuken een herkeuring aanvragen van de elektrische laagspanningsinstallatie.




Offerte op maat

Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit.

Wat is het AREI

In de meeste gevallen gaat een inspecteur onder het AREI keuren. Veel hangt af van de ouderdom van uw elektrische installatie.

Bij een woning gebouwd voor 1 oktober 1981 wordt een gans andere norm toegepast dan bij een woning gebouwd na 1 oktober 1981.   Eerst een woordje uitleg, Wat is het AREI?

Het algemeen reglement op de elektrische installaties, of kortweg AREI zijn de wettelijke voorschriften in verband met elektrische installaties. Deze dateren van 1981 en zijn dus van toepassing op elektrische installaties die na 1 oktober 1981 geplaatst zijn.

Wat houdt dit nu juist in?

Het bevat enerzijds een reeks beschermingsmaatregelen tegen de effecten van elektriciteit en anderzijds bevat het voorschriften met betrekking tot de keuze en het gebruik van elektrische leidingen, machines en apparaten.

Veiligheid, betrouwbaarheid, zuinigheid, comfort & gebruiksgemak zijn de criteria waarop de kwaliteit van een elektrische installatie kan worden beoordeeld. De voornaamste risico’s waartegen de reglementering bescherming wil bieden zijn de volgende:

elektrische schokken thermische invloeden overspanning, spanningsdalingen biologische effecten van elektrische en magnetische velden, besmettingsrisico’s en risico’s te wijten aan beweging.

Natuurlijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie spanningsgebieden, die elk onderworpen zijn aan een aantal technische eisen, namelijk zeer lage spanning, de laagspanning en de hoogspanning.

Voor ons is vooral de laagspanning interessant. Elke laagspanningsinstallatie dient voor ingebruikname onderworpen te worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek.

Wanneer er belangrijke wijzigingen aangebracht zijn, zoals zonnepanelen, moet er opnieuw een onderzoek plaatsvinden. Dit beperkt zich dan wel tot de wijzigingen en de eventuele invloed op de bestaande installatie.

Om de 25 jaar is de laagspanningsinstallatie voor huishoudelijke installaties sowieso onderworpen aan een controlebezoek. Bij een verzwaringsaanvraag voor de netaansluiting en bij verkoop van de woning is er eveneens een bijkomend onderzoek vereist.

Voor de andere installaties is er om de 5 jaar een controle. Een controlebezoek heeft betrekking op de voorschriften. Het spreekt voor zich dat geen enkele elektrische installatie in dienst gesteld mag worden wanneer er overtredingen vastgesteld zijn. Eerst moeten de noodzakelijke werken uitgevoerd worden, zodat alles conform de voorschriften is.

Let wel op, vanaf juni 2020 veranderd er heel wat op vlak van deze wetgeving. Er komt een nieuw AREI er zullen dus meerdere takken zijn waar er rekening mee moet worden gehouden.



 


Het AREI 2020

Het nieuwe AREI

Sinds 1981 bestaat het AREI (algemeen reglement op de elektrische installaties) voor de veiligheid bij belgische elektrische installaties. Dit zowel op particulier als industrieel vlak. Aangezien het huidige AREI al enkele tientallen jaren onder ons is heeft de overheid beslist een nieuwe variant te introduceren.

Voor wie geldt het nieuwe AREI?

Het nieuwe arei kadert in de continuiteit van het huidige AREI, het nieuwe AREI is daardoor van toepassing op zowel nieuwe installaties als installaties waarop het huidige AREI van toepassing is.

Waarom deze verandering?

Voor de leesbaarheid van het huidige AREI te verhogen. De structuur aan te passen aan de huidige europese normen. Het huidige AREI te verbeteren en te hernieuwen op verschillende vlakken

De wijzigingen die aan de inhoud van het huidige AREI werden aangebracht betreffen onder andere:

De voorzorgsmaatregelen tegen brand,de schema’s,de controles,de bestaande installaties, enz.

Uiteraard zijn er zoals bij het huidige AREI steeds afwijkingen in het nieuwe AREI staat dit beschreven onder deel 8. Later dit jaar zal het gedeelte op onze website over de afwijkingen hernieuwd worden.

Wanneer wordt het nieuwe AREI ingevoegd?

Het nieuwe AREI vervangt het oude op 1 juni 2020.


Afwijkingen AREI boek 1 hoofdstuk 8

IS UW WONING GEBOUWD NA 1 OKTOBER 1981 EN WERD DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE AL GEKEURD EN GEBRUIKT? DAN WORDEN VOLGENDE AFWIJKINGEN TOEGESTAAN VOLGENS BOEK 1 HOOFSTUK 8 ( OUD AREI, ART 271BIS VAN HET AREI (ALGEMEEN REGLEMENT OP ELEKTRISCHE INSTALLATIES)).

VOLGENDE AFWIJKINGEN ZIJN TOEGESTAAN:

DIFFERENTIEEL SCHAKELAARS VAN HET TYPE A C MOGEN INDIENST BLIJVEN ALS DE UITVOERING IS AANGEVANGEN VOOR 1 JANUARI 1987.

DIFFERENTIEEL SCHAKELAAR MET EEN NOMINALE STROOMSTERKTE < 40A BIJ INSTALLATIES AANGEVANGEN VOOR 16 SEPTEMBER 1991 MOGEN INDIENST BLIJVEN.

DIFFERENTIEEL SCHAKELAARS MET EEN NOMINALE STROOMSTERKTE LAGER DAN 40A DIE NIET DE SPECIFIEKE MARKERINGEN 3000A EN 22.5KA²S DRAGEN MOGEN INDIENST BLIJVEN VOOR INSTALLATIES AANGEVANGEN VOOR 7 MEI 2000.

BESCHERMING TEGEN OVERSTROOM MET EEN MINIMUM SCHAKEL VERMOGEN VAN 1500A IS TOEGESTAAN IN INSTALLATIES DIE AANGEVANGEN ZIJN VOOR 27 SEPTEMBER 1988

KEUZE VAN DE LEIDINGEN VOLGENS KONINKLIJK BESLUIT 10 MAART 1981 WORDT TOEGELATEN STROOMBANEN MET 2 ACTIEVE GELEIDERS EN MET EEN DOORSNEDE VAN 2.5MM² VOOR HET VOEDEN VAN EEN WASMACHINE OP VOORWAARDE DAT DE DOORSNEDE IS AANGEPAST AAN HET VERMOGEN VAN HET TOESTEL IN DIENST TE HOUDEN.

HET IS TOEGELATEN IN AFWIJKING VAN HET ART 86 VAN HET AREI MEER DAN 8 ENKELVOUDIG OF MEERVOUDIGE STOPCONTACTEN IN DIENST TE LATEN. IN DIEN HET TOTAAL VERMOGEN VAN DE AANGESLOTEN TOESTELLEN HET VERMOGEN VAN DE STROOMBAAN NIET OVERTREFT.

HET IS TOEGELATEN IN AFWIJKING VAN HET ART 86 VAN HET AREI ENKELPOLIGE SCHAKELAARS IN DE BADKAMER INDIENST TE LATEN.

 

 

BRON:   VEILIGWONEN.VINCOTTE.BE


Afwijkingen AREI boek 1 hoofdstuk 8( woning voor 1981)

Is uw woning gebouwd voor 1 oktober 1981? En dateert de elektrische installatie ook van voor die datum? Dan worden volgende afwijkingen toegestaan volgens boek 1 hoofdstuk8( oud AREI ART 278bis van het AREI (Algemeen Reglement op Elektrische Installaties)).

 

Naleving van de normen

Het toegelaten elektrisch materieel, waaronder met name de aftakdozen en leidingen, gebouwd overeenkomstig de regels van goed vakmanschap die van kracht waren op het ogenblik van hun installatie, in dienst te laten.(In afwijking van de voorschriften van artikel 7)

Keuze van automatisch differentieelstroominrichting

Het toegelaten de differentieelstroominrichting van het type “A C” en/of met een nominale stroomsterkte kleiner dan 40 A in dienst te laten. (In afwijking van artikel 85.02, 2e lid)

Verzegeling van de differentieelstroominrichting

Het toegelaten de [automatische differentieelstroominrichting] niet te verzegelen indien deze hiervoor niet voorzien is.(In afwijking van de bepalingen van het tweede lid van artikel 86.07)

Normalisering van de beschermingsinrichtingen tegen overstroom

Het toegelaten de smeltveiligheden met schroefbasis, type D met kalibreerringen, de pensmeltveiligheden en de kleine automatische schakelaars met pennen, die conform de norm NBN 481 waren in dienst te laten.(In afwijking van artikel 251.04)De Minister die de Energie onder zijn bevoegdheid heeft bepaalt bij besluit de voorwaarden waaraan de zekeringhouders moeten beantwoorden, evenals de pensmeltveiligheden met een nominale stroomsterkte van 6 A en de kleine automatische schakelaars van maat 12, of met een nominale stroom van 10 A, opdat zou zijn voldaan aan de voorwaarde van niet-verwisselbaarheid voorzien bij artikel 251.01.

Keuze van de elektrische leidingen

Het toegelaten de elektrische leidingen in dienst te laten waarvan de geïsoleerde geleiders een doorsnede hebben die kleiner is dan 2,5 mm2 maar ten minste gelijk is aan 1 mm2.(In afwijking van het voorlaatste lid van artikel 198)De geleiders van 1 mm2 moeten zijn beschermd tegen overbelasting hetzij door smeltzekeringen met een nominale intensiteit van ten hoogste gelijk aan 6 A, hetzij door automatische schakelaars van ten hoogste maat 12 of met een nominale stroom van ten hoogste 10 A.

Kleurcode van de geleiders van kabels en van geïsoleerde geleiders

Het toegelaten de volgende elementen in dienst te laten: een beschermings, aard, of equipotentiaalgeleider die niet gemerkt is door de groen-gele kleurcombinatie.(In afwijking van de bepalingen van artikel 199)Het gebruik als actieve geleider van een geleider gemerkt door de groen-gele kleurcombinatie zoals bepaald door de norm, is verboden.

Nabijheid van niet-elektrische leidingen

Het toegelaten in de nabijheid van niet-elektrische leidingen, elektrische leidingen in dienst te laten die er geen 3 cm van verwijderd zouden zijn.(In afwijking van de bepalingen van artikel 202)

Aardgeleider

Het toegelaten een koperen aardgeleider in dienst te laten waarvan de doorsnede ten minste gelijk is aan 6 mm2.(In afwijking van de bepalingen van artikel 71)

Beschermingsgeleider

Het toegelaten elektrische leidingen in dienst te laten die geen beschermingsgeleider bevatten op voorwaarde dat zij niet bestemd zijn om een vast of beweegbaar toestel van de klasse I te voeden.(In afwijking van de bepalingen van artikelen 86.02 en 203)Het is eveneens toegelaten een beschermingsgeleider in dienst te laten die zich buiten de leiding bevindt.Het is toegelaten de beschermingsgeleider te installeren buiten de elektrische leidingen, daar waar het niet mogelijk is deze beschermingsgeleider in de bestaande buizen te trekken.

Equipotentiaalverbindingen

Het ontbreken van de hoofdequipotentiale verbinding toegelaten.(In afwijking van de bepalingen van artikel 86.05)

Contactdozen

Het is toegelaten: de contactdozen in dienst te laten die: hetzij geen aardcontact hebben aangezien de elektrische leiding geen beschermingsgeleider heeft, hetzij niet van een model zijn zoals vermeld bij punt 02 van artikel 49;( in afwijking van de voorschriften van het eerste lid van artikel 86.03) Het is toegelaten per stroombaan, meer dan 8 enkelvormige contactdozen in dienst te laten.(in afwijking van het laatste lid van artikel 86.03)Het is verboden de aanwezigheid te dulden van een contactdoos met aardcontact indien dit laatste geen daadwerkelijke galvanische verbinding vormt met de [aardverbinding] van de installatie.

Plaatsing van de contactdozen

Het toegelaten contactdozen in dienst te laten op wanden van lokalen waar geen vochtgevaar bestaat (AD1) en welke niet zodanig geplaatst zijn dat de as van hun contacthulzen zich ten minste 15 cm boven de afgewerkte vloer bevinden.(In afwijking van de bepalingen van het 3e lid van artikel 249)

Verlichtingsstroombaan

Het toegelaten over slechts één enkele verlichtingsstroombaan per elektrische installatie te beschikken.(In afwijking van de bepalingen van artikel 86.06 )

Bescherming van wasruimten, badkamers, stortbadkamers en van wasmachines

Het toegelaten het materieel en de toestellen die zijn toegelaten in wasruimten, stortbad- en badkamers alsook de inrichtingen voor de aansluiting van wasmachines of vaatwasmachines niet te beschermen met een afzonderlijk [automatische differentieelstroominrichting] met een grote of zeer grote gevoeligheid, op voorwaarde dat, in het geval van de bad- en stortbadkamers, de afstand van 0,60 m die gebruikt wordt in artikel 86.10 om het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.(In afwijking van de bepalingen van artikel 86.08)Het is eveneens toegelaten eenpolige schakelaars in dienst te laten die geplaatst zijn in de voedingsstroombaan van een verlichtingstoestel.

Bescherming in wasruimten, badkamers en stortbadkamers

Het is toegelaten:

elektrische leidingen in dienst te laten die niet beantwoorden aan genoemde voorschriften;( in afwijking van de voorschriften van artikel 86.10) niet te beschikken over de bijkomende equipotentiale verbinding;(in afwijking van de voorschriften van artikel 86.10) in de vloer verzonken verwarmingsweerstanden in dienst te houden die niet zouden beantwoorden aan de hen betreffende voorschriften of de voorschriften betreffende hun installatie aangezien zij namelijk niet kunnen worden verbonden met de bijkomende equipontentiale verbinding waarvan sprake bij het vorige streepje(in afwijking van de voorschriften van artikel 86.10)op voorwaarde dat de afstand van 0,60 m. die dient om bij artikel 86.10 het volume 2 (beschermingsvolume) van de badkuipen of stortbadkuipen te bepalen, op 1 m wordt gebracht.

Wetshistoriek

Art. ingevoegd bij art. 2 K.B. 1 juli 1992 (B.S., 4 augustus 1992).

Enig lid: – 3 en 14 gewijzigd bij art. 4 K.B. 25 november 1998 (B.S., 9 maart 1999);

 11 gewijzigd bij art. 3 K.B. 28 januari 2004 (B.S., 17 februari 2004 (tweede uitg.)).

 

 

 

Bron: Veiligwonen.vincotte.be


Wat cijfers

Door onze adviezen en tussekomsten werden volgende zaken tot een goed einde gebracht

Uitgevoerde elektrische keuringen
0
Huishoudelijke schema’s
0
Industriële elektrische plannen
0
Aangepaste installaties
0
Passie voor ons werk
0

*update 01/03/2022