Opmaak risico-analyse elektriciteit

Elke werkgever is verplicht  om een risicoanalyse van de elektrische installatie uit te laten voeren als de elektrische laagspanningsinstallatie bestemd is voor de productie, de omvorming, het transport de verdeling of het gebruik van elektrische energie. Deze elektrische installatie bevindt zich in de gebouwen of op het terrein van de onderneming van de werkgever.

Wat omvat de risicoanalyse van de elektrische installatie?

Het rapport van de risicoanalyse van de elektrische installatie bestaat uit:

  • De risicobeoordeling en de te nemen preventiemaatregelen;
  • De bekwaamheden aan de elektrische installaties;
  • De bekwaamheid en de opleiding van en instructies voorde werknemers, om risico’s te vermijden tijdens de uitvoering van de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn;
  • Het technisch dossier met beschrijving van de elektrische installatie, wat door de werkgever moet samengesteld en bewaard worden;
  • Keuringsattest van de risicoanalyse van de elektrische installatie volgens het AREI.


Wat na de risicoanalyse van de elektrische installatie?

Bij de evaluatie van de risico’s  na de risicoanalyse van de elektrische installatie moet de werkgever vanaf dan rekening houden met de inplanting van de elektrische installatie.

Op basis van deze risicoanalyse treft de werkgever de nodige maatregelen die nodig zijn om de werknemers te beschermen tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werktaak.

Risicoanalyse op oude elektrische installaties

Een oude elektrische installatie is een installatie waarvan de uitvoering is aangevangen ten laatste op 01/10/1981.

Werkgevers met zo’n oude elektrische installatie moeten ervoor zorgen dat hun installatie uiterlijk op 31/12/2016 aan de voorschriften voldoet.

Een risico-analyse door ons?

Door onze ervaring kunnen wij met checklisten en foto’s een volledige risicoanalyse opstellen. Hierdoor kan u op voorhand maatregelen nemen zodat uw installatie veiliger en betrouwbaarder is.