Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op juni 6, 2022 en is van toepassing op burgers en wettelijk permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de gegevens die we via https://gekeurd.be over u verkrijgen. We raden u aan deze verklaring aandachtig te lezen. In onze verwerking voldoen we aan de vereisten van privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij streven ernaar onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als u vragen heeft of precies wilt weten welke gegevens wij van u bewaren, neem dan contact met ons op.

1. Doel, gegevens en bewaartermijn

Wij ontvangen of verzamelen mogelijk persoonsgegevens voor een aantal doeleinden die verband houden met onze bedrijfsvoering, waaronder de volgende: (klik om uit te breiden)

2. Delen met andere partijen

We delen deze gegevens enkel met Verwerkers en andere Derden, waarvoor toestemming benodigd is.

Verwerkers

Naam: Teamleader BV
Land: België
Doel: CRM

3. Cookies

Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij en onze partners technologieën zoals cookies om informatie over het apparaat op te slaan en/of te openen. Toestemming voor deze technologieën stelt ons en onze partners in staat om persoonlijke gegevens zoals surfgedrag of unieke ID’s op deze site te verwerken. Indien u geen toestemming geeft of deze intrekt, kan dit invloed hebben op bepaalde functies. Voor meer informatie over deze technologieën en partners, lees ons Cookiebeleid

4. Delen met andere partijen

Wij delen persoonsgegevens indien wij bij wet of door een gerechtelijk bevel, in antwoord op een wetshandhavingsinstantie, voor zover toegestaan onder andere wettelijke bepalingen, verplicht zijn om informatie te verstrekken, of voor een onderzoek naar een kwestie in verband met de openbare veiligheid.

Als onze site of organisatie wordt overgenomen, verkocht, of betrokken is bij een fusie of overname, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan onze adviseurs en mogelijke kopers en worden doorgegeven aan de nieuwe eigenaren.

KsaKri BV neemt deel aan het IAB Europe Transparency & Consent Framework en voldoet aan de specificaties en het beleid van het IAB. Het maakt gebruik van het Consent Management Platform met identificatienummer 332. 

We hebben met Google een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten.

5. Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

De beveiligingsmaatregelen die we gebruiken bestaan uit:

  6. Websites van derden

  Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op sites van derden waar naar wordt verwezen via links op deze sites. We garanderen niet dat deze sites uw persoonsgegevens op een betrouwbare en veilige manier behandelen. We raden u aan om de privacyverklaringen van deze sites te lezen voor u gebruik maakt van deze sites.

  7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

  Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bovendien zullen wij u waar mogelijk ook actief op de hoogte brengen.

  8. Toegang verkrijgen tot en wijziging van uw gegevens

  Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, neem dan contact met ons op. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. U heeft de volgende rechten:

  • U hebt het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
  • Recht op inzage: u kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van u verwerken
  • Recht op rectificatie en aanvulling: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer u maar wilt.
  • Als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, heeft u het recht om die toestemming in te trekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: u hebt het recht om al uw persoonlijke gegevens op te vragen bij de Verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht op bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

  Zorg ervoor dat u altijd duidelijk vermeldt wie u bent, zodat we er zeker van kunnen zijn dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen.

  9. Een klacht indienen

  Als u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  10. Functionaris voor gegevensbescherming

  Onze functionaris voor gegevensbescherming is geregistreerd bij de gegevensbeschermingsautoriteit in een EU-lidstaat. Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of voor de functionaris voor gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met Xavier Schuermans via www.gekeurd.be of xavier@gekeurd.be of telefonisch op 0471178258.

  11. Contactinformatie

  KsaKri BV
  Tichelrij 15
  2800 MECHELEN

  België
  Website: https://gekeurd.be
  E-mail: xavier@gekeurd.be
  Telefoonnummer: 0471178258

  12. Data verzoeken

  Voor de meest voorkomende verzoeken bieden wij u ook de mogelijkheid gebruik te maken van ons gegevensaanvraagformulier

  ×

  Bijlage

  Complianz | The Privacy Suite for WordPress

  Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

  Forminator Forms

  Which forms collect personal data?

  If you use Forminator PRO to create and embed any forms on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other forms.

  What personal data do we collect and why?

  By default Forminator captures the <strong>IP Address</strong> for each submission to a Form. Other personal data such as your <strong>name</strong> and <strong>email address</strong> may also be captured, depending on the Form Fields.

  Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a form, we capture the <strong>IP Address</strong> for spam protection. We also capture the <strong>email address</strong> and might capture other personal data included in the Form fields.

  How long we retain your data

  By default Forminator retains all form submissions <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Privacy Settings</strong>

  Suggested text: When visitors or users submit a form we retain the data for 30 days.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

  Third Parties

  If your forms utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

  • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
  • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
  • hCaptcha. Enabled when you added hCaptcha on your forms.
  • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
  • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
  • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
  • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
  • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
  • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
  • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
  Suggested text: We use Google reCAPTCHA for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use hCaptcha for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://www.hcaptcha.com/privacy. We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/. We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/. We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/. We use ActiveCampaign to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We use Aweber to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm. We use Campaign Monitor to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy. We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.  

  Forminator Polls

  Which polls are collecting personal data?

  If you use Forminator PRO to create and embed any polls on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other polls.

  What personal data do we collect and why?

  By default Forminator captures the <strong>IP Address</strong> for each Poll submission.

  In this section you should note what personal data you collected including which polls are available. You should also explan why this data is needed. Include the legal basis for your data collection and note the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a poll, we capture the <strong>IP Address</strong> for spam protection and to set voter limitations.

  How long we retain your data

  By default Forminator retains all votes and its <strong>IP Address</strong> <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Privacy Settings</strong>

  Suggested text: When visitors or users votes on a poll we retain the <strong>IP Address</strong> data for 30 days and anonymize it.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on votes.

  Third Parties

  If your polls utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties:

  • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
  • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
  • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
  • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
  Suggested text: We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/. We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/. We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy. We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.  

  Forminator Quizzes

  Which quizzes are collecting personal data?

  If you use Forminator PRO to create and embed any quizzes on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other quizzes.

  What personal data do we collect and why?

  By default Forminator captures <strong>NO Personally Identifiable Information</strong> for each Quiz submission.

  In this section you should note what personal data you collected including which quizzes are available. You should also explain why this data is needed. Include the legal basis for your data collection and note the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a quiz’s answer, we capture <strong>NO Personally Identifiable Information</strong>.

  How long we retain your data

  By default Forminator retains all quizzes answers and <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Data</strong>

  Suggested text: When visitors or users answer a quiz we retain the <strong>answers</strong> data for 30 days and then remove it from our system.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on answers.

  Third Parties

  If your quizzes utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Forminator Quizzes can be configured to connect with these third parties:

  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
  • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
  • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
  • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
  Suggested text: We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/. We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy. We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.  

  Hummingbird

  Third parties

  Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found here.

  Hustle

  Which modules collect personal data?

  If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins.

  What personal data do we collect and why?

  By default, Hustle captures the IP Address for each conversion and for each view only if the “tracking” functionality is enabled. Other personal data such as your name and email address may also be captured, depending on the form fields.

  Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a form or view a module, we capture the IP Address for analyisis purposes. We also capture the email address and might capture other personal data included in the form fields.

  How long we retain your data

  By default Hustle retains all form submissions and tracking data forever. You can delete the stored data in Hustle » Settings » Privacy Settings, and under each module’s settings.

  Suggested text: When visitors or users submit a form or view a module we retain the data for 30 days.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

  Third Parties

  If your forms use either built-in or external third-party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Hustle optionally use these third-party integrations:

  • ActiveCampaign. Enabled when you activate and setup ActiveCampaign on Email Collection settings.
  • Aweber. Enabled when you activate and setup Aweber on Email Collection settings.
  • Campaign Monitor. Enabled when you activate and setup Campaign Monitor on Email Collection settings.
  • Constant Contact. Enabled when you activate and setup Constant Contact on Email Collection settings.
  • ConvertKit. Enabled when you activate and setup ConvertKit on Email Collection settings.
  • e-Newsletter. Enabled when you activate and setup e-Newsletter on Email Collection settings.
  • GetResponse. Enabled when you activate and setup GetResponse on Email Collection settings.
  • HubSpot. Enabled when you activate and setup HubSpot on Email Collection settings.
  • iContact. Enabled when you activate and setup iContact on Email Collection settings.
  • Infusionsoft. Enabled when you activate and setup Infusionsoft on Email Collection settings.
  • Mad Mimi. Enabled when you activate and setup Mad Mimi on Email Collection settings.
  • Mailchimp. Enabled when you activate and setup Mailchimp on Email Collection settings.
  • MailerLite. Enabled when you activate and setup MailerLite on Email Collection settings.
  • Mautic. Enabled when you activate and setup Mautic on Email Collection settings.
  • reCAPTCHA. Enabled when you activate and setup reCAPTCHA on non-Social sharing modules.
  • Pinterest. Enabled when you activate and setup Pinterest in Social Share Module.
  • SendGrid. Enabled when you activated and setup SendGrid on Email Collection settings.
  • SendinBlue. Enabled when you activated and setup SendinBlue on Email Collection settings.
  • Sendy. Enabled when you activated and setup Sendy on Email Collection settings.
  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Email Collection settings.
  Suggested text: We use ActiveCampaign to manage our subscriber lists. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We use Aweber to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm. We use Campaign Monitor to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We use Constant Contact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.endurance.com/privacy. We use ConvertKit to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://convertkit.com/privacy/. We use e-Newsletter to manage our subscriber. You can learn more about it here https://wpmudev.com/project/e-newsletter/. We use GetResponse to manage our subscriber lists. Their privacy policy can be found here : https://www.getresponse.com/legal/privacy.html?lang=en. We use HubSpot to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://legal.hubspot.com/legal-stuff. We use iContact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.icontact.com/legal/privacy. We use Infusionsoft to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy. We use Mad Mimi to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://madmimi.com/legal/terms. We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/. We use MailerLite to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.mailerlite.com/privacy-policy. We use Mautic to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.mautic.org/privacy-policy/. We use Pinterest to share media. Their privacy policy can be found here : https://policy.pinterest.com/privacy-policy/. We use reCAPTCHA to protect your website from fraud and abuse. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy. We use SendGrid to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://sendgrid.com/policies/privacy/. We use SendinBlue to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. We use Sendy to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://sendy.co/privacy-policy. We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/.

  Cookies

  By default Hustle uses cookies to count how many times each module is visualized. Cookies might be used to handle other features such as display settings, used when a module should not be displayed for a certain time, whether the user commented before, whether the user has subscribed, among others, if their related settings are enabled.

  WP Smush

  Plugin: Smush

  Note: Smush does not interact with end users on your website. The only input option Smush has is to a newsletter subscription for site admins only. If you would like to notify your users of this in your privacy policy, you can use the information below. Smush sends images to the WPMU DEV servers to optimize them for web use. This includes the transfer of EXIF data. The EXIF data will either be stripped or returned as it is. It is not stored on the WPMU DEV servers. Smush uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found here. Smush uses a third-party email service (Drip) to send informational emails to the site administrator. The administrator’s email address is sent to Drip and a cookie is set by the service. Only administrator information is collected by Drip.

  Burst Statistics

  Deze website maakt gebruik van Burst Statistics, een privacy-vriendelijk statistisch hulpprogramma om bezoekersgedrag te analyseren. Voor deze functionaliteit verzamelen wij (deze website) geanonimiseerde gegevens, die lokaal worden opgeslagen zonder deze te delen met andere partijen. Lees voor meer informatie de Privacyverklaring van Burst.

  Complianz | The Privacy Suite for WordPress

  Deze website gebruikt de Privacy Suite voor WordPress van Complianz om gegevens over toestemming te verzamelen. Voor deze functionaliteit wordt je IP-adres geanonimiseerd en opgeslagen in onze database. Voor meer informatie, zie de Complianz Privacyverklaring.

  Forminator Forms

  Which forms collect personal data?

  If you use Forminator PRO to create and embed any forms on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other forms.

  What personal data do we collect and why?

  By default Forminator captures the <strong>IP Address</strong> for each submission to a Form. Other personal data such as your <strong>name</strong> and <strong>email address</strong> may also be captured, depending on the Form Fields.

  Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a form, we capture the <strong>IP Address</strong> for spam protection. We also capture the <strong>email address</strong> and might capture other personal data included in the Form fields.

  How long we retain your data

  By default Forminator retains all form submissions <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Privacy Settings</strong>

  Suggested text: When visitors or users submit a form we retain the data for 30 days.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

  Third Parties

  If your forms utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Forminator Forms can be configured to connect with these third parties:

  • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
  • Google reCAPTCHA. Enabled when you added reCAPTCHA on your forms.
  • hCaptcha. Enabled when you added hCaptcha on your forms.
  • Mailchimp. Enabled when you activated and setup Mailchimp on Integrations settings.
  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
  • ActiveCampaign. Enabled when you activated and setup ActiveCampaign on Integrations settings.
  • Aweber. Enabled when you activated and setup Aweber on Integrations settings.
  • Campaign Monitor. Enabled when you activated and setup Campaign Monitor on Integrations settings.
  • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
  • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
  • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
  Suggested text: We use Google reCAPTCHA for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use hCaptcha for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://www.hcaptcha.com/privacy. We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/. We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/. We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/. We use ActiveCampaign to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We use Aweber to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm. We use Campaign Monitor to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy. We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.  

  Forminator Polls

  Which polls are collecting personal data?

  If you use Forminator PRO to create and embed any polls on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other polls.

  What personal data do we collect and why?

  By default Forminator captures the <strong>IP Address</strong> for each Poll submission.

  In this section you should note what personal data you collected including which polls are available. You should also explan why this data is needed. Include the legal basis for your data collection and note the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a poll, we capture the <strong>IP Address</strong> for spam protection and to set voter limitations.

  How long we retain your data

  By default Forminator retains all votes and its <strong>IP Address</strong> <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Privacy Settings</strong>

  Suggested text: When visitors or users votes on a poll we retain the <strong>IP Address</strong> data for 30 days and anonymize it.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on votes.

  Third Parties

  If your polls utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Forminator Polls can be configured to connect with these third parties:

  • Akismet. Enabled when you installed and configured Akismet on your site.
  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
  • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
  • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
  • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
  Suggested text: We use Akismet Spam for spam protection. Their privacy policy can be found here : https://automattic.com/privacy/. We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/. We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy. We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.  

  Forminator Quizzes

  Which quizzes are collecting personal data?

  If you use Forminator PRO to create and embed any quizzes on your website, you may need to mention it here to properly distinguish it from other quizzes.

  What personal data do we collect and why?

  By default Forminator captures <strong>NO Personally Identifiable Information</strong> for each Quiz submission.

  In this section you should note what personal data you collected including which quizzes are available. You should also explain why this data is needed. Include the legal basis for your data collection and note the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a quiz’s answer, we capture <strong>NO Personally Identifiable Information</strong>.

  How long we retain your data

  By default Forminator retains all quizzes answers and <strong>forever</strong>. You can change this setting in <strong>Forminator</strong> » <strong>Settings</strong> » <strong>Data</strong>

  Suggested text: When visitors or users answer a quiz we retain the <strong>answers</strong> data for 30 days and then remove it from our system.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on answers.

  Third Parties

  If your quizzes utilize either built-in or external third party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Forminator Quizzes can be configured to connect with these third parties:

  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Integrations settings.
  • Google Drive. Enabled when you activated and setup Google Drive on Integrations settings.
  • Trello. Enabled when you activated and setup Trello on Integrations settings.
  • Slack. Enabled when you activated and setup Slack on Integrations settings.
  Suggested text: We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/. We use Google Drive and Google Sheets to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy?hl=en. We use Trello to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://trello.com/privacy. We use Slack to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://slack.com/privacy-policy.  

  Hummingbird

  Third parties

  Hummingbird uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found here.

  Hustle

  Which modules collect personal data?

  If you use Hustle to create and embed any Pop-up, Embed, Slide-in, or Social share module, you may need to mention it here to properly distinguish it from other plugins.

  What personal data do we collect and why?

  By default, Hustle captures the IP Address for each conversion and for each view only if the “tracking” functionality is enabled. Other personal data such as your name and email address may also be captured, depending on the form fields.

  Note: In this section you should include any personal data you collected and which form captures personal data to give users more relevant information. You should also include an explanation of why this data is needed. The explanation must note either the legal basis for your data collection and retention of the active consent the user has given.

  Suggested text: When visitors or users submit a form or view a module, we capture the IP Address for analyisis purposes. We also capture the email address and might capture other personal data included in the form fields.

  How long we retain your data

  By default Hustle retains all form submissions and tracking data forever. You can delete the stored data in Hustle » Settings » Privacy Settings, and under each module’s settings.

  Suggested text: When visitors or users submit a form or view a module we retain the data for 30 days.

  Where we send your data

  Suggested text: All collected data might be shown publicly and we send it to our workers or contractors to perform necessary actions based on the form submission.

  Third Parties

  If your forms use either built-in or external third-party services, in this section you should mention any third parties and its privacy policy.

  By default Hustle optionally use these third-party integrations:

  • ActiveCampaign. Enabled when you activate and setup ActiveCampaign on Email Collection settings.
  • Aweber. Enabled when you activate and setup Aweber on Email Collection settings.
  • Campaign Monitor. Enabled when you activate and setup Campaign Monitor on Email Collection settings.
  • Constant Contact. Enabled when you activate and setup Constant Contact on Email Collection settings.
  • ConvertKit. Enabled when you activate and setup ConvertKit on Email Collection settings.
  • e-Newsletter. Enabled when you activate and setup e-Newsletter on Email Collection settings.
  • GetResponse. Enabled when you activate and setup GetResponse on Email Collection settings.
  • HubSpot. Enabled when you activate and setup HubSpot on Email Collection settings.
  • iContact. Enabled when you activate and setup iContact on Email Collection settings.
  • Infusionsoft. Enabled when you activate and setup Infusionsoft on Email Collection settings.
  • Mad Mimi. Enabled when you activate and setup Mad Mimi on Email Collection settings.
  • Mailchimp. Enabled when you activate and setup Mailchimp on Email Collection settings.
  • MailerLite. Enabled when you activate and setup MailerLite on Email Collection settings.
  • Mautic. Enabled when you activate and setup Mautic on Email Collection settings.
  • reCAPTCHA. Enabled when you activate and setup reCAPTCHA on non-Social sharing modules.
  • Pinterest. Enabled when you activate and setup Pinterest in Social Share Module.
  • SendGrid. Enabled when you activated and setup SendGrid on Email Collection settings.
  • SendinBlue. Enabled when you activated and setup SendinBlue on Email Collection settings.
  • Sendy. Enabled when you activated and setup Sendy on Email Collection settings.
  • Zapier. Enabled when you activated and setup Zapier on Email Collection settings.
  Suggested text: We use ActiveCampaign to manage our subscriber lists. Their privacy policy can be found here : https://www.activecampaign.com/privacy-policy/. We use Aweber to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.aweber.com/privacy.htm. We use Campaign Monitor to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.campaignmonitor.com/policies/#privacy-policy. We use Constant Contact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.endurance.com/privacy. We use ConvertKit to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://convertkit.com/privacy/. We use e-Newsletter to manage our subscriber. You can learn more about it here https://wpmudev.com/project/e-newsletter/. We use GetResponse to manage our subscriber lists. Their privacy policy can be found here : https://www.getresponse.com/legal/privacy.html?lang=en. We use HubSpot to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://legal.hubspot.com/legal-stuff. We use iContact to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.icontact.com/legal/privacy. We use Infusionsoft to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.infusionsoft.com/legal/privacy-policy. We use Mad Mimi to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://madmimi.com/legal/terms. We use Mailchimp to manage our subscriber list. Their privacy policy can be found here : https://mailchimp.com/legal/privacy/. We use MailerLite to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.mailerlite.com/privacy-policy. We use Mautic to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.mautic.org/privacy-policy/. We use Pinterest to share media. Their privacy policy can be found here : https://policy.pinterest.com/privacy-policy/. We use reCAPTCHA to protect your website from fraud and abuse. Their privacy policy can be found here : https://policies.google.com/privacy. We use SendGrid to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://sendgrid.com/policies/privacy/. We use SendinBlue to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/. We use Sendy to manage our subscriber. Their privacy policy can be found here : https://sendy.co/privacy-policy. We use Zapier to manage our integration data. Their privacy policy can be found here : https://zapier.com/privacy/.

  Cookies

  By default Hustle uses cookies to count how many times each module is visualized. Cookies might be used to handle other features such as display settings, used when a module should not be displayed for a certain time, whether the user commented before, whether the user has subscribed, among others, if their related settings are enabled.

  WP Smush

  Plugin: Smush

  Note: Smush does not interact with end users on your website. The only input option Smush has is to a newsletter subscription for site admins only. If you would like to notify your users of this in your privacy policy, you can use the information below. Smush sends images to the WPMU DEV servers to optimize them for web use. This includes the transfer of EXIF data. The EXIF data will either be stripped or returned as it is. It is not stored on the WPMU DEV servers. Smush uses the Stackpath Content Delivery Network (CDN). Stackpath may store web log information of site visitors, including IPs, UA, referrer, Location and ISP info of site visitors for 7 days. Files and images served by the CDN may be stored and served from countries other than your own. Stackpath’s privacy policy can be found here. Smush uses a third-party email service (Drip) to send informational emails to the site administrator. The administrator’s email address is sent to Drip and a cookie is set by the service. Only administrator information is collected by Drip.